ارتباط با ما

اگر مایل به طرح سوال مستقیم از ما هستید ، لطفا پیام خود را در زیر وارد کنید

 

آدرس : اصفهان. ميدان آزادي. دانشگاه اصفهان. ساختمان آموزش، طبقه سوم، مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه اصفهان.

كد پستي: 73441-81746

شماره تماس : 37932359-031

شماره نمابر : 36699527-031