ارتباط با ما

اگر مایل به طرح سوال مستقیم از ما هستید ، لطفا پیام خود را در زیر وارد کنید

 اطلاعات تماس :

اصفهان-ميدان آزادي- دانشگاه اصفهان- ساختمان حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي- طبقه 3

 دفتر آموزش هاي الكترونيكي و آزاد- كدپستي-8174673441

مدير مركز: 37932343-031

كارشناس آموزش الكترونيكي:37932359-031

خانم مجيري 37935155-031

كارشناس گروه

گروه مديريت

خانم پزشك 37935268-031

كارشناس خدمات آموزشي

آقاي خسروي 37932506-031

كارشناس گروه

گروه علم اطلاعات و دانش شناسي

آقاي مقتدري زاده 37934340-031

كارشناس خدمات آموزشي

آقاي خليفه سلطاني 37933164-031

كارشناس گروه

گروه زبان و ادبيات فارسي

آقاي مرادي 37934332-031

كارشناس خدمات آموزشي

خانم عنبرزاده  37932146-031

كارشناس گروه

گروه آموزش زبان انگليسي

آقاي شانه  37934339-031

كارشناس خدمات آموزشي

آقاي ذريه 37932402-031

كارشناس گروه

گروه مطالعات زنان

خانم راضي 37932402-031

كارشناس خدمات آموزشي

خانم فروغي مقدم  37935186-031

كارشناس گروه

گروه حقوق

خانم ثمن گويي  37935108-031

كارشناس خدمات آموزشي