راهنما کاربری

دانشجویان محترم؛
برای ورود به سیستم می توانید از شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و از کد ملی به عنوان کلمه عبور استفاده کنید.
توجه!! پس از ورود به سیستم حتماً از بخش تنظیمات رمز عبور خود را تغییر دهید.
پس از ورود می توانید از لینک زیر راهنمای کاربری را ملاحظه فرمایید؛

راهنمای کامل دانشجویان
اساتید محترم؛
برای ورود به سیستم می توانید از کد استادی به عنوان نام کاربری و از کد ملی به عنوان کلمه عبور استفاده نمایید.
توجه!! پس از ورود به سیستم حتماً از بخش تنظیمات رمز عبور خود را تغییر دهید.
پس از ورود می توانید از لینک زیر راهنمای کاربری را ملاحظه فرمایید؛

راهنمای کامل اساتیدنرم افزار های مورد نیاز سامانه