اخبار

 • مشکل در ورود به پرتال
  ارسال شده بوسیله واحد آموزش الکترونیکی-یاوری ۷ اسفند ۹۷, ۰۱:۱۰ عصر

  اساتید گرامی دانشگاه اصفهان در صورتیکه برای ورود به پرتال یادگیری الکترونیکی دچار مشکل گذر واژه می باشید؛ از طریق سامانه اتوماسیون، پیامی برای سرکار خانم یاوری کارشناس و پشتیبان پرتال یادگیری الکترونیکی ارسال نمائید و یا با شماره 37932359 تماس بگیرید.

 • راهنماي ارائه طرح درس
  ارسال شده بوسیله واحد آموزش الکترونیکی-یاوری ۱۴ شهريور ۹۷, ۰۱:۱۰ عصر

   

    با توجه به بازنگري و تصويب فرم ارزيابي عملكرد اجرايي (گزارش ترفيع)

   اعضاي هيأت علمي در سيصدو سي و دومين جلسه كميته ترفيع مورخ 25 / 2 / 98

  و لزوم اجراي آن و همچنين استفاده از سامانه گلستان براي اعلام طرح درس،

  لازم است اساتيد محترم طرح درس خود را جهت بررسي توسط مدير گروه

  در سامانه گلستان بارگزاري نمايند و در كنار آن جهت اطلاع دانشجويان مي توانند

  از پرتال يادگيري الكترونيكي نيز استفاده نمايند.


  فرم طرح درس


  راهنماي ارائه طرح درس در سامانه گلستان


  راهنماي ارائه طرح درس در پرتال يادگيري الكترونيكي